På andra språk

Flera av mina böcker har översatts till andra språk än svenska. Nedan finns en sammanställning av titlarna på de olika språken. Böckerna om Adam har text på både svenska och ett annat språk.

ARABISKA
Gapa stort, Adam!
Inte så fort, Adam!
Spring, Amina!
(även inläst av UR)
Dagboken
Astrid Lindgren – Ett liv
Fakta om mens

BOSNISKA
Inte klia, Adam!
Inte så fort, Adam! 

DANSKA
Spring, Amina!
Kom igen, Amina!
Ge inte upp, Amina!
Satsa allt, Amina!
Ingen gör mål på mig
Fakta om mens
Prinsen av Porte de la Chapelle

DARI (se även persiska)
Dagboken 

ENGELSKA
Spring, Amina!
Dagboken
Astrid Lindgren – Ett liv

FINSKA
Gapa stort, Adam!

HOLLÄNDSKA
Spring, Amina!
Kom igen, Amina!
Dagboken

PASHTO
Dagboken
Astrid Lindgren – Ett liv

PERSISKA (se även dari)
Inte så fort, Adam!
Astrid Lindgren – Ett liv
Prinsen av Porte de la Chapelle

POLSKA
Inte klia, Adam!
Astrid Lindgren – Ett liv

SOMALISKA
Inte klia, Adam!
Gapa stort, Adam!
Inte så fort, Adam!
Spring, Amina!
Dagboken
Fakta om mens

SPANSKA
Inte klia, Adam!
Gapa stort, Adam!
Inte så fort, Adam!
Spring, Amina!

TIGRINJA
Dagboken
Astrid Lindgren – Ett liv

olikaspråk