VÄLKOMMEN

Foto: Svensk biblioteksförening

Med mina böcker vill jag väcka känslor hos läsaren – men framförallt vill jag berätta en spännande historia. Sedan debuten 2011 har jag skrivit drygt 35 böcker. De flesta är för barn och ungdomar, men jag skriver även lättlästa böcker för vuxna.

Jag föreläser om skrivande och gör  författarbesök på bibliotek och i skolor runtom i landet. I mån av tid gör jag även längre samarbeten i form av skrivarverkstäder eller Skapande skola-projekt. Sedan 2019 arbetar jag med Nobel i Rinkeby och Tensta och 2021 blev jag invald i Svenska Barnboksakademin, där jag innehar stol nummer 7.

Förutom att skriva böcker frilansar jag som journalist. Då skriver jag allt från forskarintervjuer och konferensreferat till personporträtt och längre reportage. Jag har även erfarenhet av att vara redaktör för såväl tidskrifter som böcker.

I grunden är jag lärare i svenska som andraspråk och spanska och har arbetat på sfi, komvux och på gymnasiet med nyanlända ungdomar och vuxna.