Andra språk än svenska

Flera av mina böcker har översatts till andra språk. Nedan finns en sammanställning av titlarna på de olika språken. Böckerna om Adam är parallellspråkiga och har text på både svenska och ett annat språk. Samtliga böcker är lättlästa och passar bra för nyanlända elever i olika åldrar.

ARABISKA
Gapa stort, Adam!
Inte så fort, Adam!
Spring, Amina!
Dagboken 

BOSNISKA
Inte klia, Adam!
Inte så fort, Adam! 

DANSKA
Spring, Amina!
Kom igen, Amina!
Ingen gör mål på mig

DARI
Dagboken 

ENGELSKA
Spring, Amina!
Dagboken

FINSKA
Gapa stort, Adam!

HOLLÄNDSKA
Spring, Amina!

PASHTO
Dagboken

PERSISKA
Inte så fort, Adam!

POLSKA
Inte klia, Adam!

SOMALISKA
Inte klia, Adam!
Gapa stort, Adam!
Inte så fort, Adam!
Spring, Amina!
Dagboken

SPANSKA
Inte klia, Adam!
Gapa stort, Adam!
Inte så fort, Adam!

TIGRINJA
Dagboken

olikaspråk