Bra BTJ-betyg till nya böckerna

Strax före jul kom två omdömen från BTJ om Cilla Daléns och mina nya böcker på Vilja förlag. Dels har vi skrivit en liten guide om hur man kan arbeta med lättlästa biografier i skolan och bokcirklar, dels kommer vi med en biografi om Hans Christian Andersen.

”En utmärkt introduktion”

Pia Lindestrans skriver bland annat att Hans Christian Andersen – Ett liv är en ”rikt illustrerad och lättläst bok om H.C. Andersen (1805–1875), hans liv och skrivande, från den fattiga barndomen i Odense till den storslagna begravningen i Köpenhamn. Det är en hel del intressanta fakta om den danske nationalskalden som berättas enkelt och kortfattat.”

Boken får helhetsbetyget 4 och Lindestrans skriver att det är ”en alldeles utmärkt introduktion till ett fascinerande författarskap och levnadsöde”.

”Skriven på ett föredömligt vis”

Att vår lilla guidebok får ett omdöme av BTJ var roligt. Även den får betyget 4, vilket ska utläsas som ”mycket bra”. Så här skriver Henric Ahlgren: ”Boken kan rekommenderas till yrkeskategorier inom utbildning, såsom skola eller kursverksamhet, som arbetar med undervisning inom läsande och skrivande. Den ger kort och gott många tips, idéer och konkreta förslag på hur man kan arbeta med lättlästa biografier i undervisning eller i bokcirklar. Guide till lättlästa biografier är skriven på ett föredömligt vis – initierad, välstrukturerad och med ett innehåll som är lätt att ta till sig.”

Nu väntar vi med spänning på att få de första exemplaren av böckerna från tryckeriet!