Tre år i styrelsen för BULT

Styrelsemöte med BULT i Författarnas hus den 25 januari 2019. Från vänster: Boel Werner, jag, Malin Eriksson, Anna Ehn, Alex Haridi och Karin Frimodig. Pär Sahlin tog fotot.

 

De senaste tre åren har jag varit ledamot i styrelsen för den barn- och ungdomslitterära sektionen (BULT) inom Författarförbundet. Det har varit väldigt intressant och lärorikt att vara delaktig i det författarfackliga arbetet.

Jag minns fortfarande första gången jag vågade gå på ett medlemsmöte på Författarförbundet. Det kändes lite läskigt, eftersom jag inte kände någon. Men alla var snälla och snart kände jag mig hemma i Författarnas hus på Drottninggatan i Stockholm.

Som medlem är Författarförbundet en organisation att luta sig emot i det tidvis mycket ensamma författaryrket. På kansliet finns jurister redo att granska avtal eller diskutera andra konstigheter som man möter. Medlemstidningen Författaren lyfter frågor som är viktiga för alla som är yrkesverksamma som författare, poeter eller översättare. De senaste chefredaktörerna har satt sin egen prägel på tidningen och snart är det dags för en ny att ta över. Det blir spännande att se vad hen gör av uppdraget. Men det viktigaste arbetet för medlemmarna görs kanske ändå av sektionerna, som ordnar medlemsaktiviteter och driver frågor som är viktiga för just sin grupp författare.

Under min tid i BULT har det handlat en hel del om avtal och juridik. Författarförbundet är inget renodlat fackförbund, eftersom medlemmarna är egna företagare. Istället kan man se förbundet som ett mellanting mellan fackförbund och skrå, för att låna en formulering av Kalle Güettler. Så hur bedriver man fackligt arbete med sådana förutsättningar? Det handlar framförallt om att försöka skapa en anda av gemenskap och möjligheter att faktiskt diskutera villkoren med kollegor. Där tjänar medlemsträffar och vårt forum på nätet viktiga syften. Sedan måste sektionsstyrelsen fånga upp vad som är aktuellt och föra vidare det till juristerna och förbundsstyrelsen. Samtidigt måste juristerna skapa sig en samlad bild av hur avtal och andra villkor faktiskt ser ut, och reagera när upphovsrätten hotas.

En annan fråga som har gjort sig påmind är hat och hot mot författare. Under min tid i BULT:s styrelsen har flera kollegor fått ta emot hat och hot, ofta på grund av något missförstånd eller en missvisande artikel som får spridning. Därför var det väldigt fint att det sista medlemsmöte jag fick vara med och arrangera handlade om just hat och hot. Författarna Gunilla Lundgren och Inti Chavez Perez berättade om sina egna erfarenheter av att bli utsatt. Därefter diskuterade vi alla hur vi kan stötta varandra och vad Författarförbundet skulle kunna bidra med. Att lyssna på Gunilla och Inti var både tungt och stärkande. Men framförallt var jag tacksam att de valde att dela med sig av sina erfarenheter. Det gav oss andra, som kanske kommer att drabbas nästa gång, ett slags beredskap för vad som kan hända.

I samband med årsmötet den 25 januari valde jag att lämna styrelsen. Det gjorde även Julia Sandström som har varit ordförande. För mig har det varit tre väldigt givande år, men nu behövs nya personer och perspektiv. Till nya ledamöter valdes Moa Eriksson och Eva Salqvist. Det ska bli väldigt roligt att följa den nya styrelsens arbete framöver, med Malin Eriksson och Anna Ehn som ordförande.