Amina på engelska och arabiska

ArabiskaI januari kommer min bok ”Spring, Amina!” ut på engelska och arabiska.  Det är Nypon förlag, samma förlag som gav ut originalet, som nu ger ut boken på två nya språk. Förlagschef Lena Maria Nordstrand berättar om satsningen på de nya språken:

– Förhoppningen är att vi kan möta den ström av nyanlända som kommer, genom att fånga in dem med titlar på deras eget modersmål, för att sedan slussa dem över till lättlästa på svenska, och vidare till mer traditionella svenska titlar.

Jag vet att det finns lättlästa böcker på engelska, men är osäker på hur vanligt det är på arabiska. Det ska bli väldigt intressant att se hur böckerna tas emot. Redan nu har jag fått önskemål om fler språk, bland annat somaliska, dari och tigrinja.

Eftersom jag själv är lärare i svenska som andraspråk kan jag bara instämma. I mitt klassrum sitter elever som talar alla dessa språk – och några till. Självklart ska de läsa böcker på svenska, men samtidigt vill jag att de ska ha möjligheten att läsa på sina modersmål. Genom att använda alla sina språk har de en större chans att lyckas, i skolan och livet.