Är läxor bra eller dåligt?

Just nu arbetar jag med research till en artikel om läxor. Något förvånande finns det väldigt lite skrivet på svenska, varför jag även har sökt mig till den engelskspråkiga litteraturen.

Bland annat läser jag boken The Homework Myth av Alfie Kohn. Författaren argumenterar för att läxor många gånger är onödiga eller till och med kontraproduktiva. Slutsatserna bygger han främst på amerikansk forskning.

I slutet av boken skissar Kohn ett förslag på hur amerikanska skolor skulle kunna förändras med avseende på läxor. Han verkar ha en realistisk bild av vad som är möjligt. Det handlar helt enkelt om att utesluta läxor som är onödiga och fokusera på sådant som faktiskt har visat sig främja elevernas lärande. Som att läsa böcker eller få eleverna engagerade i diskussioner, experiment och andra uppdrag som är lämpade för hemmet. 

Det ska bli roligt att fortsätta arbetat med artikeln. Nu är det dags att prata lärare och forskare och se vad de tänker kring läxor.

6 Comments

  1. Repetera, eller läsa skönlitteratur hemma. Lära nytt i skolan. Tror inte på för omfattande läsxor, då få av mina elever kan få hjälp hemma.

  2. Linda: Det är samma sak för mig. Det går inte att räkna med att eleverna har tid, plats och stöd för att göra skolarbete hemma. Ändå efterfrågar många av mina elever läxor.

    Karin: Jag hojtar till när de publiceras. Men vi hörs ju föra dess 🙂

    Malin: Tack. Det är konstigt att det inte debatteras mer, kan jag tycka.

  3. Kommer Max Strandbergs läxor få plats i din artikel? Jag lyssnade på honom en gång och blev väldigt inspirerad. Hans läxor tror jag på.

Comments are closed.