Sápmi

Långt innan Sverige blev ett land bodde samer i norr. Deras område sträcker sig över fyra länder och kallas Sápmi.

Med tiden tog Sverige makt över samernas land och gjorde det svårt för dem att leva som tidigare. Men den samiska kulturen och de samiska språken har överlevt. I dag finns cirka 20 000 samer i Sverige.

Hur koloniserade Sverige samernas land? Hur påverkas renskötseln av klimatförändringarna? Och varför är samiska ett hotat språk? I den här boken kan du läsa om Sápmis historia och livet där i dag.

Boken ingår i serien Vilja veta.

Skriven tillsammans med Katarina Lycken Rüter.

Faktagranskning: Nils-Henrik Sikku

Vilja förlag, augusti 2022