Guide till lättlästa biografier

Låt verkliga personer väcka nyfikenhet hos läsarna! Biografier passar bra att arbeta med i flera av skolans ämnen eller att använda som grund för samarbeten mellan bibliotekarier och lärare. I den här guiden finns många tips, idéer och konkreta förslag på hur du kan arbeta med lättlästa biografier i undervisningen eller bokcirkeln.

Skriven tillsammans med Cilla Dalén.

Vilja förlag, januari 2021
Läs mer på: www.viljaforlag.se

Sagt om boken:

Boken kan rekommenderas till yrkeskategorier inom utbildning, såsom skola eller kursverksamhet, som arbetar med undervisning inom läsande och skrivande. Den ger kort och gott många tips, idéer och konkreta förslag på hur man kan arbeta med lättlästa biografier i undervisning eller i bokcirklar. Guide till lättlästa biografier är skriven på ett föredömligt vis – initierad, välstrukturerad och med ett innehåll som är lätt att ta till sig.
Henric Ahlgren, BTJ