Drottning Kristina – Ett liv

Drottning Kristina – ett liv handlar om Sveriges första kvinnliga regent. Hon ärvde tidigt tronen efter sin far och kröntes till drottning 1644. Men Kristina gjorde oväntade val: hon gifte sig inte, hon abdikerade från tronen, lämnade Sverige och konverterade till katolik.

Drottning Kristina har intresserat människor ända sedan hon föddes. Få kvinnor på 1600-talet hade lika stor makt. Men hon är fascinerande även för sitt dramatiska liv. Än i dag skrivs böcker, teaterpjäser sätts upp och filmer spelas in om henne.

Skriven tillsammans med Cilla Dalén.

Vilja förlag, januari 2020
Läs mer på: viljaforlag.se

Sagt om boken:

Författarna redogör för hennes liv och ger många exempel på sådant som kan vara spännande att läsa om idag. De lägger stor vikt vid hennes omfattande resor, hennes välkända intresse för filosofi och konst, och är mer återhållsamma när det gäller de spekulationer som funnits om drottningens sexualitet.
Katrine Hamori, BTJ