Selma Lagerlöf – ett liv

Selma Lagerlöf var en av Sveriges mest kända författare. Hon fick Nobelpriset i litteratur och satt i Svenska Akademien. Hennes liv var spännande och framgångsrikt, och hon blev en förebild för många kvinnor. I boken skildras Selma Lagerlöfs utveckling både som människa och som författare.

Läsaren får en inblick i svårigheter och motgångar, i familjeband och kärleksrelationer, men framför allt i en målmedveten och stor författares framgångar.

Skriven tillsammans med Cilla Dalén. För boken belönades vi med Selma Lagerlöf-sällskapets Karin Söderstipendium 2019.

Vilja förlag, januari 2019
Läs mer på: viljaforlag.se

Sagt om boken:

… levande och varmt om hur Selma Lagerlöf utvecklas från flickan från Mårbacka till världskänd och uppskattad författare. Vi följer henne på resor världen över och vi presenteras för hennes relationer till Sophie Elkan och Valborg Olander. Hennes arbete för kvinnors rätt i samhället lyfts självklart fram. Den lättsamt hållna framställningen kompletteras väl av illustrationer i färg såväl som svartvitt samt av små faktarutor i vilka man kan läsa om de böcker hon för stunden var aktuell med.
Staffan Engstrand, BTJ

Genom boken görs information om Selma Lagerlöfs liv och verk tillgänglig för en bred målgrupp som inkluderar såväl den ovana läsaren som den med läs- och skrivsvårigheter eller svenska som andraspråk. Detta tjänar till att öppna dörrarna för en vidare bekantskap med inte bara Lagerlöf och hennes författarskap, utan också språket och läsandet som sådant.
Selma Lagerlöf-sällskapet, ur motiveringen till Karin Söderstipendiet