Författarbesök

Jag besöker ofta skolor och bibliotek runtom i landet för att berätta om mina böcker för läsare i alla åldrar. Det är oftast nyanlända barn och unga, sfi-elever, klasser på särskolan eller personer med funktionsvariationer eller läsovana.

Vanligtvis börjar jag med att högläsa ett stycke ur någon bok. Sedan berättar jag mig själv och mina böcker, pratar om författaryrket och svarar på frågor. Jag anpassar mig alltid till gruppen jag möter vad gäller språknivå och innehåll. Jag besöker klasser från årskurs 4 till gymnasiet. Allra bäst brukar det bli om klassen har läst någon av mina böcker.

I mån av tid deltar jag gärna i längre projekt inom ramen för exempelvis Skapande skola.

På riktigt – sakprosa i skolan

Från och med hösten 2022 deltar jag i projektet På riktigt – sakprosa i skolan som drivs av Författarcentrum Öst med stöd av Natur & Kultur. Projektet riktar sig till elever i årskurs 3–9 i skolor i Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Gotland, Örebro, Västmanland och Dalarna. Det övergripande målet är att få fler skolor inom vår region att upptäcka att ett besök av en fackboksförfattare kan vara värdefull för elevernas förståelse för olika textarter.

Läs mer om projektet här!

Läs mer och boka:

Kontakta Författarcentrum Öst