Bedömning som utvecklar

Namnlöst-1

Våren 2015 gav Lärarförlaget ut reportageboken ”Bedömning som utvecklar – möjligheter och utmaningar i ett formativt förhållningssätt”. Jag medverkar med ett kapitel där jag har besökt en SO-lektion på Valstaskolan i Sigtuna med anledning av den kommunövergripande satsningen Sigtunaboxen, där bedömning för lärande, digital teknik och språkutveckling förenas.

Sagt om boken:

I boken får jag som rektor stöd i hur jag kan tänka långsiktigt och implementera professionsutveckling. Ett stort plus är att klassrumsreportagen är hämtade ur både grundskolans senare år och gymnasiet, det ger ett bredare perspektiv samt en tillhörighet för läsaren.
Ann-Charlotte Gavelin Rydman, rektor