Läxor – diskussionen fortsätter på Twitter

Läxor är onekligen ett ämne som engagerar många. Gårdagens inlägg lästes av många och diskussionen fortsatte på Twitter. Här är några av de tankar som uttrycktes, lätt redigerade av mig för läsbarhetens skull: 
intressant! Jag funderade vidare ang för/emot läxor på http://www.frokenrosenkvist.blogspot.se/2012/07/laxor-eller.html efter diskussion på twitter. Läser gärna mer!
Är det en fråga som går att besvara? Allt beror på vad som läggs in i begreppet, finns bra och dåliga läxor, beroende på syfte. Själv menar jag målen i styrdokumenten bör kunna uppfyllas under skoltid med lärare som stöd…sedan pågår ju lärandet ständigt! Det är viktigt att denna fråga och andra pedagogiska frågor belyses, undersöks, granskas, beforskas och diskuteras!
jag tror att det finns läxor som elever tycker är lustfyllda, meningsfulla och motiverande, det är bra läxor
jag tror också att läxor kan vara kontraproduktiva och ge dåligt självförtroende till såväl elever som deras föräldrar
Ska ta med den här diskussionen till min skola. Vi har också funderat @liaali77 🙂
intressant och viktigt! Läxor lägger i många fall över ansvaret på inlärningen till föräldrarna.
Skrev mitt exjobb på Lärarhögskolan om matteläxor. Titel: ”De e inte de att man ska lära sig…” För övrigt ett elevcitat 🙂 Jämförde elevers tankar om varför de hade ma-läxa med deras lärare syfte att ge den 
Liten kvalitativ studie. Tre lärare och några av deras elever. De gav läxor med olika syfte. Befästa kunskap. Utmana duktiga alla skulle hinna lika många tal. Gemensam kunskapssyn för alla tre var fokus på mycket reproduktion/repetition. Elevernas syn på läxan präglades mkt av resp. lärare vilket betyder att lärarens ord/kunskapssyn/åsikter har stor betydelse för hur läxans roll/betydelse/syfte uppfattas av eleven. Generellt visste elever mkt lite om syftet med den specifika läxan.
intressant.själv är jag kluven. läxa för att det inte hunnits med under lektion visar brist på bra undervisning.
läxa för att vidarutveckla ett intesse är något annat. att man fångar upp elevens intresse för nåt o har det som en röd tråd tex. För att motivera måste man göra ämnet intressant.
Beror på syftet, för att befästa eller fördjupa = ok. Men läxor för läxors skull eller tidsbrist = inte ok.
Tack för alla intressanta synpunkter! Jag ser fram emot att följa den fortsatta diskussionen och mitt arbete med artikeln känns nu ännu mer angeläget.