CV

Uppdrag i urval

Didaktisk text för Skolverket. Hösten 2017 skrev jag en fortbildningstext om att använda flerspråkighet som resurs i undervisningen på uppdrag av Skolverket. Texten bygger på mina egna erfarenheter som lärare och teorin om transspråkande.

Skrivarverkstäder med nyanlända ungdomar. Våren 2016 genomförde jag på uppdrag av Svenska kyrkan ett antal skrivarverkstäder med nyanlända ungdomar om deras liv före, under och efter flykten till Sverige. Deras berättelser sammanställdes sedan till en text som framfördes på två konserter tillsammans med Karl Jenkins verk ”Stabat Mater”.

Redaktör för boken ”Lärarskicklighet”. När John Steinbergs bok ”Världens bästa fröken” skulle ges ut i ny, omarbetad upplaga var jag redaktör för arbetet. Resultatet blev boken ”Lärarskicklighet – metoder för framgångsrikt ledarskap” som gavs ut av Gothia Fortbildning i augusti 2015.

Stödmaterial för mottagande av nyanlända elever i grundskolan. På uppdrag av utbildningsförvaltningen i Stockholms stad var jag under hösten 2014 med och tog fram ett stödmaterial till skolledare och lärare som arbetar med nyanlända elever. Hela materialet finns på Pedagog Stockholm och består bland annat av en filmad intervju med professor Monica Axelsson, en kunskapsöversikt samt ett antal artiklar.

Redaktör för LÄRA Stockholm. Från augusti 2013 till april 2014 vikarierade jag som redaktör för LÄRA Stockholm, en flerfaldigt prisbelönt tidning som ges ut av Stockholms stads utbildningsförvaltning.

Föreläsningar och författarbesök

Författarbesök i skolor bokas via Författarcentrum. I mån av tid håller jag även i längre projekt på skolor inom ramen för Skapande skola.

Återkommande gästföreläsare på kursen Kreativt skrivande A, Södertörns högskola.

Utbildning

Filosofie magister i svenska som andraspråk, Stockholms universitet, 2012
Min kandidatuppsats ”Utbildning med människan i fokus” publicerades i skriftserien MINS, utgiven av Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet.

Lärarexamen, Stockholms universitet, 2012
Gymnasielärare i svenska som andraspråk och spanska.

Kurser

Somaliska för nybörjare, ABF, våren 2016

Säkerhetskurs för journalister i konfliktområden, Fojo, hösten 2015

Grundkurs i att skriva lättläst och Att skriva lättläst för webben, Centrum för lättläst, november 2014

Världslitteratur för barn och ungdom, 7,5 hp, Mittuniversitetet, våren 2013

Redaktörskurs, Poppius journalistskola, våren 2011

Vuxenpedagogik, 7,5 hp, Lärarhögskolan, Stockholm, hösten 2003

Tidigare arbeten

Lärare på Tensta gymnasium, januari 2010–augusti 2016

Webbredaktör på Pedagog Stockholm, utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, maj–juni 2014

Redaktör för tidningen LÄRA Stockholm, utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, augusti 2013–april 2014

Språk

Svenska, engelska och spanska. Jobbar på att förbättra min franska och försöker lära mig somaliska och dari.

Uppdragsgivare

Mina böcker är utgivna på Rabén & Sjögren, Nypon förlag, Vilja förlag och Vivlio förlag. Bland mina övriga uppdragsgivare finns Språktidningen, Skolporten, Stockholms stad, Gothia fortbildning, Kulturrådet, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Opsis Barnkultur, Svenska Dagbladet, Lärarfortbildning AB, Eskilstuna kommun, Västerviks kommun, Högskolan i Halmstad, Svenska kyrkan, Kompetento AB och Hemma i HSB.

Förtroendeuppdrag

Våren 2016 blev jag invald i styrelsen för Författarförbundets barn- och ungdomslitterära sektion (BULT). Sedan hösten 2017 sitter jag i redaktionsrådet för tidningen Författaren.

Mellan 2012 och 2016 satt jag i styrelsen för Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk och var redaktör för medlemstidningen Lisetten. Därefter har jag suttit i valberedningen för samma förening i två år.

Tidigare har jag varit styrelseledamot i föräldraföreningen på Spanska skolan i Solna (2011–2012) samt medlem i redaktionsrådet för tidningen Hemma i Järva som gavs ut av Fastighetsägare i Järva (2008–2011).

Utmärkelser och stipendier

Författarnas kopieringsfond, 2017

Sida-stipendium i utvecklingsfrågor, 2017

Ettårigt arbetsstipendium från Författarfonden, 2014

Författarförbundets vistelsestipendium i Aten, 2014

Journalistförbundets utbildningsstipendium, 2014

Europeisk kvalitetsutmärkelse för språkundervisning, 2013
Ett samarbete med Katarina Lycken Rüter och våra elever kring Shaun Tans bok ”Ankomsten” belönades av EU-kommissionen och Skolverket. Arbetet dokumenterades på den här bloggen.

Bolag

Sedan 2017 driver jag Annelie Drewsen Språk & Skrift AB. Organisationsnummer: 559123-7358. Säte: Stockholm. Godkänd för F-skatt.

Åren 2009–2017 drev jag min verksamhet som enskild firma.

Åren 2000–2005 var jag delägare i handelsbolaget Mezcla import som importerade och sålde hantverk från Mexiko.

Övrigt

Körkort har jag, men åker helst kommunalt.