lever_du-kopiaLever du?

Navid är 17 år och från Afghanistan. Nu är han i Sverige på ett boende för ensamkommande ungdomar. Han är ensam och vilsen. Han tänker på sin mamma och undrar var hon är. I ett flyktingläger i Iran finns Navids mamma Donya. Hon undrar var Navid är och om han lever. Hennes högsta önskan är få träffa honom igen.

Skriven tillsammans med Christina Wahldén.

Omslagsfoto: Malin Hoelstad
Vilja förlag, januari 2017
Läs mer på: viljaforlag.se

Sagt om boken:

Jag kan inte sluta läsa. (…) När jag läser det sista kapitlet gråter jag.
Ann-Marie Körling, lärare och läsambassadör på sin blogg

Moderns och barnets parallella berättelser flätas kronologiskt boken igenom, vilket skänker ett tydligt spänningsdriv åt denna tungt mardrömslika och hjärtskärande skildring kring ett av vår tids mest alarmerande katastroftillstånd.
Kristofer Flensmarck, BTJ