Författarbesök

författarbesök

Elever i årskurs 4 på en grundskola i Sundbyberg ställer frågor. Foto: Anna Borggren

På mina författarbesök berättar jag om mig själv och mina böcker, svarar på frågor och gör någon skrivövning om det finns önskemål om det. Jag besöker klasser från årskurs 4 till gymnasiet. Allra bäst brukar det bli om klassen har läst någon av mina böcker. Då gör jag mitt bästa för att svara på elevernas frågor. Det kan också hända att jag läser upp något jag arbetar med för tillfället. Eftersom jag i grunden är lärare i svenska som andraspråk träffar jag gärna nyanlända elever och anpassar mig då efter elevernas språknivå. I mån av tid deltar jag gärna i längre projekt inom ramen för exempelvis Skapande skola.

Läs mer och boka:

Kontakta Författarcentrum Öst