Författarbesök

Jag besöker ofta skolor och bibliotek runtom i landet för att berätta om mina böcker för läsare i alla åldrar. Det är oftast nyanlända barn och unga, sfi-elever, klasser på särskolan eller personer med funktionsvariationer eller läsovana.

Vanligtvis börjar jag med att högläsa ett stycke ur någon bok. Sedan berättar jag mig själv och mina böcker, pratar om författaryrket och svarar på frågor. Jag anpassar mig alltid till gruppen jag möter vad gäller språknivå och innehåll. Jag besöker klasser från årskurs 4 till gymnasiet. Allra bäst brukar det bli om klassen har läst någon av mina böcker.

I mån av tid deltar jag gärna i längre projekt inom ramen för exempelvis Skapande skola.

Läs om ett författarbesök på sfi i Fagersta: Språk och ord som gör världen bättre

Läs mer och boka:

Kontakta Författarcentrum Öst