De svåra valen mellan de och dem

Ibland är det svårt att avgöra om det ska vara de eller dem i en mening. Grundregeln är enkel: Är det fråga om ett subjekt ska det vara de, medan dem används om det är ett objekt. Lättaste sättet att avgöra vilken form är att byta ut orden till ett annat pronomen, till exempel jag/mig. De = jag, dem = mig.

Men det är inte alltid så enkelt. Eva ställde en klurig fråga till mig en kommentar. Titta på följande mening. Ska det vara de eller dem?
”Man bör skriva så av respekt för d… som råkat ut för övergrepp.”
Spontant tänker jag som Eva, att det ska vara dem. Varför? För att man är subjekt och det andra borde vara objekt. Men är det verkligen så?

Nja. Inte riktigt. För i det här fallet är de inte ett pronomen, utan bestämning till ett underförstått substantiv. I det här fallet substantivet personer eller liknande.

Alltså:

”Man bör skriva så av respekt för de personer som råkat ut för övergrepp.”

Men så stryker vi ordet personer och voilà:

”Man bör skriva så av respekt för de som råkat ut för övergrepp.”

Håller ni med?

En längre artikel i ämnet hittade jag här.