Artiklar

Här hittar du ett litet urval av texter som jag har skrivit. Klicka på titeln för att öppna filen som pdf.

LITTERATUR ÄR EN VÄG TILL ÖKAD FÖRSTÅELSE
Krönika om litteratur och empati i Svensklärarföreningens tidning.
Svenskläraren, januari 2017.

INTRIGEN ÖPPNAR DÖRREN TILL BÖCKERNAS VÄRLD
Intervju med Anders Öhman, professor i litteraturvetenskap vid Umeå universitet.
Grundskoletidningen, oktober 2015.

DET OSYNLIGA ARBETSLAGET
Reportage från ett skyddat boende i Stockholm om de lärare som undervisar barnen på boendet.
LÄRA Stockholm, september 2015

ELEVER HAR SVÅRT MED KÄLLKRITIK PÅ NÄTET
Intervju med Paavo Leppänen, professor i psykologi vid Jyväskylä universitet.
Grundskoletidningen, september 2015

TECKEN I TIDEN
Personporträtt av Meisang Fredmark, lärare i kinesiska.
LÄRA Stockholm, mars 2015.

INSPIRATÖREN SOM SA IFRÅN
Personporträtt av Åsa Sebelius, lärare i förberedelseklassen på Grimstaskolan.
Lära Stockholm, december 2014

STÖTTNING I STÄLLET FÖR RÖDPENNA
Reportage från Knutbyskolan i Rinkeby, där man sedan några år tillbaka arbetar enligt den genrepedagogiska undervisningsmodellen – vilket gett resultat.
Lära Stockholm, juni 2012