Selma Lagerlöf – Ett liv

Selma Lagerlöf var en av Sveriges mest kända författare. Hon fick Nobelpriset i litteratur och satt i Svenska Akademien. Hennes liv var spännande och framgångsrikt, och hon blev en förebild för många kvinnor. I boken skildras Selma Lagerlöfs utveckling både som människa och som författare.

Läsaren får en inblick i svårigheter och motgångar, i familjeband och kärleksrelationer, men framför allt i en målmedveten och stor författares framgångar.

Skriven tillsammans med Cilla Dalén.

Vilja förlag, januari 2019
Läs mer på: viljaforlag.se