Inbokat 2018

9 januari 2018
Södertörns högskola

15 januari 2018
Karolinska gymnasiet, Örebro

6 mars 2018
Wendela Hebbegymnasiet, Södertälje

15 mars 2018
Lunds stadsbibliotek, Lund