Dagens ord

De senaste veckorna har jag lärt mig några nya ord, som har med bokutgivning att göra. Här är tre av dem.

kolofon – slutskrift med uppgift om tryckort, tryckår, boktryckare o.d. i en äldre bok, särskilt en inkunabel. Den ersattes senare av titelblad med motsvarande sakuppgifter. Ordet används även om utförliga sådana uppgifter i mer anspråksfulla nutida böcker.  (Källa: NE)

f-pris – det pris förlaget sätter på boken vid försäljning till bokhandeln. Royalty beräknas på bokens f-pris. (Källa: Författarförbundet)

blurb – ett positivt citat från en författarkollega eller kändis. (Källa: Vi läser)

Okej, det sista var inte nytt för mig, men det är så roligt att det får vara med i alla fall.