Internationella modersmålsdagen

Den 21 februari är Internationella modersmålsdagen.

För ett år sedan jobbade jag som lärare för en grupp nyanlända elever på gymnasiet. Tillsammans med bildläraren och en annan lärare i svenska i andraspråk gjorde vi en uppgift där eleverna fick presentera sina modersmål i bild och text. De elever som knappt kunde någon svenska alls fick hjälp av de som hade varit här länge. Alla kunde bidra på något sätt eftersom det handlade om var och ens modersmål.

Det var en bra dag och just idag saknar jag lärarjobbet en aning.